Điều khoản sử dụng

Quy tắc ứng xử:

Khi sử dụng Dịch vụ này, bạn phải luôn cư xử một cách văn minh và tôn trọng. Hơn nữa, bạn sẽ không:

Hành động theo cách lừa đảo, trong số những hành vi khác, mạo danh bất kỳ người nào;

Quấy rối hoặc theo dõi bất kỳ người nào khác;

Làm hại hoặc bóc lột trẻ vị thành niên;

Phát tán "thư rác";

Thu thập thông tin về người khác; hoặc

Quảng cáo hoặc lôi kéo người khác mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào trên Trang web (trừ khi bạn là đối tác hoặc nhà quảng cáo chính thức và có thỏa thuận bằng văn bản với chúng tôi).

Chủ sở hữu Trang web có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát mọi hành vi và nội dung được gửi tới Dịch vụ.

Tư cách thành viên:

ĐĂNG KÝ: Để sử dụng đầy đủ Dịch vụ, bạn phải đăng ký làm thành viên bằng cách cung cấp tên người dùng, mật khẩu và địa chỉ email hợp lệ. Bạn phải cung cấp thông tin đăng ký đầy đủ, chính xác và thông báo cho chúng tôi nếu thông tin của bạn thay đổi. Nếu bạn là doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận thì người có địa chỉ email được liên kết với tài khoản phải có quyền ràng buộc tổ chức đó với Thỏa thuận này.

TÊN NGƯỜI DÙNG (username): Chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng tên thật của mình. Nếu bạn là doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận, bạn phải sử dụng tên thật của tổ chức của mình. Bạn không được sử dụng tên của người khác, tên vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba hoặc tên tục tĩu hoặc có thể bị phản đối.

BẢO MẬT TÀI KHOẢN: Bạn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động xảy ra trong tài khoản của mình, bao gồm mọi hoạt động của người dùng trái phép. Bạn không được cho phép người khác sử dụng tài khoản của bạn. Bạn phải bảo vệ tính bảo mật của mật khẩu của bạn. Nếu bạn đang sử dụng máy tính mà người khác có quyền truy cập, bạn phải đăng xuất khỏi tài khoản của mình sau khi sử dụng Dịch vụ.

Hạn chế nội dung:

Bạn không được tải lên, đăng hoặc truyền (gọi chung là "gửi") bất kỳ video, hình ảnh, văn bản, bản ghi âm hoặc tác phẩm nào khác (gọi chung là "nội dung"):

Vi phạm bản quyền hoặc các quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào (ví dụ: nhãn hiệu, quyền riêng tư, v.v.);

Chứa nội dung khiêu dâm hoặc hình ảnh khiêu dâm;

Chứa nội dung thù hận, phỉ báng hoặc phân biệt đối xử hoặc kích động thù hận chống lại bất kỳ cá nhân, nhóm hoặc tôn giáo nào;

Lạm dụng hoặc lợi dụng trẻ vị thành niên;

Mô tả hành vi trái pháp luật hoặc bạo lực cực đoan;

Mô tả hành vi tàn ác hoặc bạo lực cực độ đối với động vật;

Quảng bá các kế hoạch lừa đảo, kế hoạch tiếp thị đa cấp (MLM), kế hoạch làm giàu nhanh chóng, trò chơi và cờ bạc trực tuyến, tặng tiền mặt, kinh doanh tại nhà hoặc bất kỳ hoạt động kiếm tiền đáng ngờ nào khác; hoặc vi phạm bất kỳ qui định pháp luật nào.