BẢO LIÊN
Welcome
Login / Register

Thượng Tọa Thích Minh Thành


 • 1:10:24 Bóng đen trong Phật niệm

  Bóng đen trong Phật niệm

  by Tuệ Minh Added 929 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Bóng đen trong Phật niệm" do Thượng toại Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn (Suối Cát - Khánh Hòa) ngày 02/07/2009

  Featured
 • 1:11:40 Chất Phật trong câu niệm Phật

  Chất Phật trong câu niệm Phật

  by Tuệ Minh Added 835 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Chất Phật trong câu niệm Phật" do Thượng toại Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Bửu Quang - Quận 8

  Featured
 • 52:45 Pháp môn Vu lan - Phần 2/2

  Pháp môn Vu lan - Phần 2/2

  by Tuệ Minh Added 717 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Pháp môn Vu lan - Phần 2/2" do Thượng toại Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn (Suối Cát - Khánh Hòa) ngày 20/9/2007

  Featured
 • 58:36 Pháp môn Vu lan - Phần 1/2

  Pháp môn Vu lan - Phần 1/2

  by Tuệ Minh Added 745 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Pháp môn Vu lan - Phần 1/2" do Thượng toại Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn (Suối Cát - Khánh Hòa) ngày 20/9/2007

  Featured
 • 58:58 Hai giọt tình trong tim

  Hai giọt tình trong tim

  by Tuệ Minh Added 847 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Hai giọt tình trong tim" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hải Ấn ngày 29-08-2009

  Featured
 • 1:14:25 Khi rừng xưa đã khép

  Khi rừng xưa đã khép

  by Tuệ Minh Added 794 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Khi rừng xưa đã khép" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân Khóa tu Phật thất lần thứ 64

  Featured
 • 1:04:37 Bồ tát quanh ta

  Bồ tát quanh ta

  by Tuệ Minh Added 775 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Bồ tát quanh ta" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn (Suối Cát - Khánh Hòa) ngày 07/11/2008

  Featured
 • 1:03:37 Mẹ ơi con chỉ cần...

  Mẹ ơi con chỉ cần...

  by Tuệ Minh Added 814 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Mẹ ơi con chỉ cần..." do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân Khóa tu Phật thất lần thứ 57

  Featured
 • 1:09:22 Năm đóa hoa Phật pháp

  Năm đóa hoa Phật pháp

  by Tuệ Minh Added 738 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Năm đóa hoa Phật pháp" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Phước Thành (tỉnh Trà Vinh) nhân Khóa tu Phật thất lần thứ 15

  Featured
 • 1:13:37 Ngược dòng bến tục

  Ngược dòng bến tục

  by Tuệ Minh Added 685 Views / 1 Likes

  Pháp thoại "Ngược dòng bến tục" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân Khóa tu Phật thất lần thứ 51 (2008)

  Featured
 • 1:11:48 Tiếng dội giữa không gian

  Tiếng dội giữa không gian

  by Tuệ Minh Added 203 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Tiếng dội giữa không gian" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn (Suối Cát - Khánh Hòa) năm 2009

 • 1:13:42 Trái tim của Phật

  Trái tim của Phật

  by Tuệ Minh Added 182 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Trái tim của Phật" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân Khóa tu Phật thất lần thứ 40 (2006)

 • 1:07:57 Tấm lòng của biển

  Tấm lòng của biển

  by Tuệ Minh Added 206 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Tấm lòng của biển" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Vạn Thạnh (TP Nha Trang)

 • 56:35 Trăng thu ai nỡ lãng quên

  Trăng thu ai nỡ lãng quên

  by Tuệ Minh Added 186 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Trăng thu ai nỡ lãng quên" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Đức Hòa

 • 1:14:29 Giọt nước mắt dành riêng cho ta

  Giọt nước mắt dành riêng cho ta

  by Tuệ Minh Added 241 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Giọt nước mắt dành riêng cho ta" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Pháp Thường nhân Khóa tu Phật Thất lần thứ 19

 • 1:16:06 Giải đáp những khúc mắc cho người Phật tử

  Giải đáp những khúc mắc cho người Phật tử

  by Tuệ Minh Added 252 Views / 0 Likes

  Đề tài "Giải đáp những khúc mắc cho người Phật tử" do Thượng tọa Thích Minh ThànhThuyết giảng tại chùa Giác Huệ (Quận 8)

 • 1:15:00 Cuộc Đời Có Khổ Hay Không

  Cuộc Đời Có Khổ Hay Không

  by Tuệ Minh Added 202 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Cuộc đời có khổ hay không" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Bửu Quang

 • 1:11:09 Nghiệp

  Nghiệp

  by Tuệ Minh Added 195 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Nghiệp" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Giác Huệ (Quận 8) ngày 04/06/2011

 • 1:17:50 Trả Nợ Cho Đời

  Trả Nợ Cho Đời

  by Tuệ Minh Added 209 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Trả nợ cho đời" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Bửu Quang (Quận 8) ngày 10/10/2011

 • 1:39:59 Ý Nghĩa Của Câu Niệm Phật

  Ý Nghĩa Của Câu Niệm Phật

  by Tuệ Minh Added 247 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Ý nghĩa của câu niệm Phật" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Pháp Vân (Long An) năm 2011

 • 1:18:58 Nhìn Thấu Chân Thật

  Nhìn Thấu Chân Thật

  by Tuệ Minh Added 199 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Nhìn thấu chân thật" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Long Nguyên (Quận 4) ngày 04/11/2010

 • 1:11:39 Giọt Sữa Giữa Đời Thường

  Giọt Sữa Giữa Đời Thường

  by Tuệ Minh Added 227 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Giọt sữa giữa đời thường" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân Khóa tu Phật thất lần thứ 47

 • 1:14:23 Những Bước Chân Sen

  Những Bước Chân Sen

  by Tuệ Minh Added 188 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Những bước chân sen" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân Khóa tu Phật thất lần thứ 43

 • 52:13 Trở Lại Mùa Sen

  Trở Lại Mùa Sen

  by Tuệ Minh Added 203 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Trở lại mùa sen" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân Khóa tu Phật thất lần thứ 36

 • 1:04:16 Niệm Phật

  Niệm Phật

  by Tuệ Minh Added 193 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Niệm Phật" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Thiên Trúc (Quận 7) ngày 02/06/2013

 • 1:07:10 Hạt Giống Vu Lan

  Hạt Giống Vu Lan

  by Tuệ Minh Added 213 Views / 0 Likes

  Thời pháp "Hạt giống Vu Lan" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp

 • TT. Thích Minh Thành - Những Bước Chân Hoằng Pháp

  TT. Thích Minh Thành - Những Bước Chân Hoằng Pháp

  by Tuệ Minh Added 627 Views / 1 Likes

  Thời pháp "Những Bước Chân Hoằng Pháp" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu Phật thất lần thứ 70 (2012)

 • TT. Thích Minh Thành - Màu Nhớ Thu Xưa

  TT. Thích Minh Thành - Màu Nhớ Thu Xưa

  by Tuệ Minh Added 658 Views / 1 Likes

  Thời pháp "Màu nhớ thu xưa" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu Phật thất lần thứ 67

 • TT. Thích Minh Thành - Tìm Lại Nốt Nhạc Xưa

  TT. Thích Minh Thành - Tìm Lại Nốt Nhạc Xưa

  by Tuệ Minh Added 589 Views / 1 Likes

  Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu Phật thất lần thứ 55

 • Thích Minh Thành - Vì Sao Con Người Phải Khóc

  Thích Minh Thành - Vì Sao Con Người Phải Khóc

  by Tuệ Minh Added 1,617 Views / 1 Likes

  Thượng Tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Phật Quang nhân khóa tu Bát Quan Trai

 • Thích Minh Thành - Bí Mật Bên Kia Cửa Tử

  Thích Minh Thành - Bí Mật Bên Kia Cửa Tử

  by Tuệ Minh Added 2,418 Views / 2 Likes

 • Thích Minh Thành - Đức Phật Của Vu Lan

  Thích Minh Thành - Đức Phật Của Vu Lan

  by Tuệ Minh Added 1,074 Views / 1 Likes

  Đức Phật có dạy rằng "tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật". Muốn đắc đạo cùng với chư Phật thì trước hết phải lo báo hiếu cho Cha và Mẹ...

RSS