BẢO LIÊN
Chào liên hữu
Đăng Nhập / ĐĂNG KÝ

Thượng Tọa Thích Minh Thành


 • 1:10:24 Bóng đen trong Phật niệm

  Bóng đen trong Phật niệm

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 613 Lượt xem / 0 Thích

  Pháp thoại "Bóng đen trong Phật niệm" do Thượng toại Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn (Suối Cát - Khánh Hòa) ngày 02/07/2009

  Tiêu biểu
 • 1:11:40 Chất Phật trong câu niệm Phật

  Chất Phật trong câu niệm Phật

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 331 Lượt xem / 0 Thích

  Pháp thoại "Chất Phật trong câu niệm Phật" do Thượng toại Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Bửu Quang - Quận 8

 • 52:45 Pháp môn Vu lan - Phần 2/2

  Pháp môn Vu lan - Phần 2/2

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 185 Lượt xem / 0 Thích

  Pháp thoại "Pháp môn Vu lan - Phần 2/2" do Thượng toại Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn (Suối Cát - Khánh Hòa) ngày 20/9/2007

 • 58:36 Pháp môn Vu lan - Phần 1/2

  Pháp môn Vu lan - Phần 1/2

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 253 Lượt xem / 0 Thích

  Pháp thoại "Pháp môn Vu lan - Phần 1/2" do Thượng toại Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn (Suối Cát - Khánh Hòa) ngày 20/9/2007

 • 58:58 Hai giọt tình trong tim

  Hai giọt tình trong tim

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 288 Lượt xem / 0 Thích

  Pháp thoại "Hai giọt tình trong tim" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hải Ấn ngày 29-08-2009

 • 1:14:25 Khi rừng xưa đã khép

  Khi rừng xưa đã khép

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 233 Lượt xem / 0 Thích

  Pháp thoại "Khi rừng xưa đã khép" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân Khóa tu Phật thất lần thứ 64

 • 1:04:37 Bồ tát quanh ta

  Bồ tát quanh ta

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 251 Lượt xem / 0 Thích

  Pháp thoại "Bồ tát quanh ta" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn (Suối Cát - Khánh Hòa) ngày 07/11/2008

 • 1:03:37 Mẹ ơi con chỉ cần...

  Mẹ ơi con chỉ cần...

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 227 Lượt xem / 0 Thích

  Pháp thoại "Mẹ ơi con chỉ cần..." do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân Khóa tu Phật thất lần thứ 57

 • 1:09:22 Năm đóa hoa Phật pháp

  Năm đóa hoa Phật pháp

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 219 Lượt xem / 0 Thích

  Pháp thoại "Năm đóa hoa Phật pháp" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Phước Thành (tỉnh Trà Vinh) nhân Khóa tu Phật thất lần thứ 15

 • 1:13:37 Ngược dòng bến tục

  Ngược dòng bến tục

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 173 Lượt xem / 1 Thích

  Pháp thoại "Ngược dòng bến tục" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân Khóa tu Phật thất lần thứ 51 (2008)

 • 1:11:48 Tiếng dội giữa không gian

  Tiếng dội giữa không gian

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 91 Lượt xem / 0 Thích

  Pháp thoại "Tiếng dội giữa không gian" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn (Suối Cát - Khánh Hòa) năm 2009

 • 1:13:42 Trái tim của Phật

  Trái tim của Phật

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 94 Lượt xem / 0 Thích

  Pháp thoại "Trái tim của Phật" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân Khóa tu Phật thất lần thứ 40 (2006)

 • 1:07:57 Tấm lòng của biển

  Tấm lòng của biển

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 111 Lượt xem / 0 Thích

  Pháp thoại "Tấm lòng của biển" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Vạn Thạnh (TP Nha Trang)

 • 56:35 Trăng thu ai nỡ lãng quên

  Trăng thu ai nỡ lãng quên

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 84 Lượt xem / 0 Thích

  Pháp thoại "Trăng thu ai nỡ lãng quên" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Đức Hòa

 • 1:14:29 Giọt nước mắt dành riêng cho ta

  Giọt nước mắt dành riêng cho ta

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 122 Lượt xem / 0 Thích

  Pháp thoại "Giọt nước mắt dành riêng cho ta" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Pháp Thường nhân Khóa tu Phật Thất lần thứ 19

 • 1:16:06 Giải đáp những khúc mắc cho người Phật tử

  Giải đáp những khúc mắc cho người Phật tử

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 153 Lượt xem / 0 Thích

  Đề tài "Giải đáp những khúc mắc cho người Phật tử" do Thượng tọa Thích Minh ThànhThuyết giảng tại chùa Giác Huệ (Quận 8)

 • 1:15:00 Cuộc Đời Có Khổ Hay Không

  Cuộc Đời Có Khổ Hay Không

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 109 Lượt xem / 0 Thích

  Pháp thoại "Cuộc đời có khổ hay không" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Bửu Quang

 • 1:11:09 Nghiệp

  Nghiệp

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 106 Lượt xem / 0 Thích

  Pháp thoại "Nghiệp" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Giác Huệ (Quận 8) ngày 04/06/2011

 • 1:17:50 Trả Nợ Cho Đời

  Trả Nợ Cho Đời

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 96 Lượt xem / 0 Thích

  Pháp thoại "Trả nợ cho đời" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Bửu Quang (Quận 8) ngày 10/10/2011

 • 1:39:59 Ý Nghĩa Của Câu Niệm Phật

  Ý Nghĩa Của Câu Niệm Phật

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 134 Lượt xem / 0 Thích

  Pháp thoại "Ý nghĩa của câu niệm Phật" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Pháp Vân (Long An) năm 2011

 • 1:18:58 Nhìn Thấu Chân Thật

  Nhìn Thấu Chân Thật

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 97 Lượt xem / 0 Thích

  Pháp thoại "Nhìn thấu chân thật" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Long Nguyên (Quận 4) ngày 04/11/2010

 • 1:11:39 Giọt Sữa Giữa Đời Thường

  Giọt Sữa Giữa Đời Thường

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 144 Lượt xem / 0 Thích

  Pháp thoại "Giọt sữa giữa đời thường" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân Khóa tu Phật thất lần thứ 47

 • 1:14:23 Những Bước Chân Sen

  Những Bước Chân Sen

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 82 Lượt xem / 0 Thích

  Pháp thoại "Những bước chân sen" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân Khóa tu Phật thất lần thứ 43

 • 52:13 Trở Lại Mùa Sen

  Trở Lại Mùa Sen

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 108 Lượt xem / 0 Thích

  Pháp thoại "Trở lại mùa sen" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân Khóa tu Phật thất lần thứ 36

 • 1:04:16 Niệm Phật

  Niệm Phật

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 91 Lượt xem / 0 Thích

  Pháp thoại "Niệm Phật" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Thiên Trúc (Quận 7) ngày 02/06/2013

 • 1:07:10 Hạt Giống Vu Lan

  Hạt Giống Vu Lan

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 126 Lượt xem / 0 Thích

  Thời pháp "Hạt giống Vu Lan" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp

 • TT. Thích Minh Thành - Những Bước Chân Hoằng Pháp

  TT. Thích Minh Thành - Những Bước Chân Hoằng Pháp

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 532 Lượt xem / 1 Thích

  Thời pháp "Những Bước Chân Hoằng Pháp" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu Phật thất lần thứ 70 (2012)

 • TT. Thích Minh Thành - Màu Nhớ Thu Xưa

  TT. Thích Minh Thành - Màu Nhớ Thu Xưa

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 557 Lượt xem / 1 Thích

  Thời pháp "Màu nhớ thu xưa" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu Phật thất lần thứ 67

 • TT. Thích Minh Thành - Tìm Lại Nốt Nhạc Xưa

  TT. Thích Minh Thành - Tìm Lại Nốt Nhạc Xưa

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 497 Lượt xem / 1 Thích

  Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu Phật thất lần thứ 55

 • Thích Minh Thành - Vì Sao Con Người Phải Khóc

  Thích Minh Thành - Vì Sao Con Người Phải Khóc

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 1,529 Lượt xem / 1 Thích

  Thượng Tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Phật Quang nhân khóa tu Bát Quan Trai

 • Thích Minh Thành - Bí Mật Bên Kia Cửa Tử

  Thích Minh Thành - Bí Mật Bên Kia Cửa Tử

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 2,336 Lượt xem / 2 Thích

 • Thích Minh Thành - Đức Phật Của Vu Lan

  Thích Minh Thành - Đức Phật Của Vu Lan

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 937 Lượt xem / 1 Thích

  Đức Phật có dạy rằng "tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật". Muốn đắc đạo cùng với chư Phật thì trước hết phải lo báo hiếu cho Cha và Mẹ...

RSS