BẢO LIÊN
Welcome
Login / Register

Thượng Tọa Thích Minh Thành


 • 1:10:24 Bóng đen trong Phật niệm

  Bóng đen trong Phật niệm

  by Tuệ Minh Added 268 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Bóng đen trong Phật niệm" do Thượng toại Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn (Suối Cát - Khánh Hòa) ngày 02/07/2009

 • 1:11:40 Chất Phật trong câu niệm Phật

  Chất Phật trong câu niệm Phật

  by Tuệ Minh Added 206 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Chất Phật trong câu niệm Phật" do Thượng toại Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Bửu Quang - Quận 8

 • 52:45 Pháp môn Vu lan - Phần 2/2

  Pháp môn Vu lan - Phần 2/2

  by Tuệ Minh Added 131 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Pháp môn Vu lan - Phần 2/2" do Thượng toại Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn (Suối Cát - Khánh Hòa) ngày 20/9/2007

 • 58:36 Pháp môn Vu lan - Phần 1/2

  Pháp môn Vu lan - Phần 1/2

  by Tuệ Minh Added 148 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Pháp môn Vu lan - Phần 1/2" do Thượng toại Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn (Suối Cát - Khánh Hòa) ngày 20/9/2007

 • 58:58 Hai giọt tình trong tim

  Hai giọt tình trong tim

  by Tuệ Minh Added 175 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Hai giọt tình trong tim" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hải Ấn ngày 29-08-2009

 • 1:14:25 Khi rừng xưa đã khép

  Khi rừng xưa đã khép

  by Tuệ Minh Added 148 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Khi rừng xưa đã khép" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân Khóa tu Phật thất lần thứ 64

 • 1:04:37 Bồ tát quanh ta

  Bồ tát quanh ta

  by Tuệ Minh Added 156 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Bồ tát quanh ta" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn (Suối Cát - Khánh Hòa) ngày 07/11/2008

 • 1:03:37 Mẹ ơi con chỉ cần...

  Mẹ ơi con chỉ cần...

  by Tuệ Minh Added 134 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Mẹ ơi con chỉ cần..." do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân Khóa tu Phật thất lần thứ 57

 • 1:09:22 Năm đóa hoa Phật pháp

  Năm đóa hoa Phật pháp

  by Tuệ Minh Added 128 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Năm đóa hoa Phật pháp" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Phước Thành (tỉnh Trà Vinh) nhân Khóa tu Phật thất lần thứ 15

 • 1:13:37 Ngược dòng bến tục

  Ngược dòng bến tục

  by Tuệ Minh Added 86 Views / 1 Likes

  Pháp thoại "Ngược dòng bến tục" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân Khóa tu Phật thất lần thứ 51 (2008)

 • 1:11:48 Tiếng dội giữa không gian

  Tiếng dội giữa không gian

  by Tuệ Minh Added 61 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Tiếng dội giữa không gian" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn (Suối Cát - Khánh Hòa) năm 2009

 • 1:13:42 Trái tim của Phật

  Trái tim của Phật

  by Tuệ Minh Added 55 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Trái tim của Phật" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân Khóa tu Phật thất lần thứ 40 (2006)

 • 1:07:57 Tấm lòng của biển

  Tấm lòng của biển

  by Tuệ Minh Added 74 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Tấm lòng của biển" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Vạn Thạnh (TP Nha Trang)

 • 56:35 Trăng thu ai nỡ lãng quên

  Trăng thu ai nỡ lãng quên

  by Tuệ Minh Added 55 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Trăng thu ai nỡ lãng quên" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Đức Hòa

 • 1:14:29 Giọt nước mắt dành riêng cho ta

  Giọt nước mắt dành riêng cho ta

  by Tuệ Minh Added 83 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Giọt nước mắt dành riêng cho ta" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Pháp Thường nhân Khóa tu Phật Thất lần thứ 19

 • 1:16:06 Giải đáp những khúc mắc cho người Phật tử

  Giải đáp những khúc mắc cho người Phật tử

  by Tuệ Minh Added 105 Views / 0 Likes

  Đề tài "Giải đáp những khúc mắc cho người Phật tử" do Thượng tọa Thích Minh ThànhThuyết giảng tại chùa Giác Huệ (Quận 8)

 • 1:15:00 Cuộc Đời Có Khổ Hay Không

  Cuộc Đời Có Khổ Hay Không

  by Tuệ Minh Added 72 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Cuộc đời có khổ hay không" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Bửu Quang

 • 1:11:09 Nghiệp

  Nghiệp

  by Tuệ Minh Added 64 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Nghiệp" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Giác Huệ (Quận 8) ngày 04/06/2011

 • 1:17:50 Trả Nợ Cho Đời

  Trả Nợ Cho Đời

  by Tuệ Minh Added 65 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Trả nợ cho đời" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Bửu Quang (Quận 8) ngày 10/10/2011

 • 1:39:59 Ý Nghĩa Của Câu Niệm Phật

  Ý Nghĩa Của Câu Niệm Phật

  by Tuệ Minh Added 70 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Ý nghĩa của câu niệm Phật" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Pháp Vân (Long An) năm 2011

 • 1:18:58 Nhìn Thấu Chân Thật

  Nhìn Thấu Chân Thật

  by Tuệ Minh Added 64 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Nhìn thấu chân thật" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Long Nguyên (Quận 4) ngày 04/11/2010

 • 1:11:39 Giọt Sữa Giữa Đời Thường

  Giọt Sữa Giữa Đời Thường

  by Tuệ Minh Added 81 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Giọt sữa giữa đời thường" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân Khóa tu Phật thất lần thứ 47

 • 1:14:23 Những Bước Chân Sen

  Những Bước Chân Sen

  by Tuệ Minh Added 52 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Những bước chân sen" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân Khóa tu Phật thất lần thứ 43

 • 52:13 Trở Lại Mùa Sen

  Trở Lại Mùa Sen

  by Tuệ Minh Added 66 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Trở lại mùa sen" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân Khóa tu Phật thất lần thứ 36

 • 1:04:16 Niệm Phật

  Niệm Phật

  by Tuệ Minh Added 56 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Niệm Phật" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Thiên Trúc (Quận 7) ngày 02/06/2013

 • 1:07:10 Hạt Giống Vu Lan

  Hạt Giống Vu Lan

  by Tuệ Minh Added 86 Views / 0 Likes

  Thời pháp "Hạt giống Vu Lan" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp

 • TT. Thích Minh Thành - Những Bước Chân Hoằng Pháp

  TT. Thích Minh Thành - Những Bước Chân Hoằng Pháp

  by Tuệ Minh Added 498 Views / 1 Likes

  Thời pháp "Những Bước Chân Hoằng Pháp" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu Phật thất lần thứ 70 (2012)

 • TT. Thích Minh Thành - Màu Nhớ Thu Xưa

  TT. Thích Minh Thành - Màu Nhớ Thu Xưa

  by Tuệ Minh Added 521 Views / 1 Likes

  Thời pháp "Màu nhớ thu xưa" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu Phật thất lần thứ 67

 • TT. Thích Minh Thành - Tìm Lại Nốt Nhạc Xưa

  TT. Thích Minh Thành - Tìm Lại Nốt Nhạc Xưa

  by Tuệ Minh Added 445 Views / 1 Likes

  Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu Phật thất lần thứ 55

 • Thích Minh Thành - Vì Sao Con Người Phải Khóc

  Thích Minh Thành - Vì Sao Con Người Phải Khóc

  by Tuệ Minh Added 1,466 Views / 1 Likes

  Thượng Tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Phật Quang nhân khóa tu Bát Quan Trai

 • Thích Minh Thành - Bí Mật Bên Kia Cửa Tử

  Thích Minh Thành - Bí Mật Bên Kia Cửa Tử

  by Tuệ Minh Added 2,258 Views / 2 Likes

 • Thích Minh Thành - Đức Phật Của Vu Lan

  Thích Minh Thành - Đức Phật Của Vu Lan

  by Tuệ Minh Added 891 Views / 1 Likes

  Đức Phật có dạy rằng "tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật". Muốn đắc đạo cùng với chư Phật thì trước hết phải lo báo hiếu cho Cha và Mẹ...

RSS