BẢO LIÊN
Welcome
Login / Register

Hòa Thượng Thích Giác Hạnh


 • 40:23 Thay tâm đổi tánh - Phần 2/2

  Thay tâm đổi tánh - Phần 2/2

  by Tuệ Minh Added 918 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Thay tâm đổi tánh" do Hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng tại Ni Viện Long Hoa (Long An)

  Featured
 • 53:29 Thay tâm đổi tánh - Phần 1/2

  Thay tâm đổi tánh - Phần 1/2

  by Tuệ Minh Added 933 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Thay tâm đổi tánh" do Hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng tại Ni Viện Long Hoa (Long An)

  Featured
 • 1:35:59 Niệm Phật sám pháp

  Niệm Phật sám pháp

  by Tuệ Minh Added 743 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Niệm Phật sám pháp" do Hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng tại Ni Viện Long Hoa (Long An)

  Featured
 • 1:04:14 Tâm bệnh, thân bệnh

  Tâm bệnh, thân bệnh

  by Tuệ Minh Added 819 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Tâm bệnh, thân bệnh" do Hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân Khóa tu Phật thất lần thứ 49

  Featured
 • 1:18:48 Thỉnh chuyển pháp luân

  Thỉnh chuyển pháp luân

  by Tuệ Minh Added 261 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Thỉnh chuyển pháp luân" do Hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân Khóa tu Phật thất lần thứ 30

 • 1:16:49 Nấc thang cuộc đời

  Nấc thang cuộc đời

  by Tuệ Minh Added 242 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Nấc thang cuộc đời" do Hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân Khóa tu Phật thất lần thứ 41

 • 1:15:05 Hãy chọn pháp tu

  Hãy chọn pháp tu

  by Tuệ Minh Added 227 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Hãy chọn pháp tu" do Hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng tại chùa Hương Sơn

 • 1:12:08 Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

  Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

  by Tuệ Minh Added 278 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật" do Hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng tại chùa Huệ Quang (Gò Công - Tiền Giang)

 • 1:15:49 Nghe dễ mà làm thì khó

  Nghe dễ mà làm thì khó

  by Tuệ Minh Added 204 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Nghe dễ mà làm thì khó" do Hòa thượng Thích Giác Hạnh giảng tại Niệm Phật đường Hoằng Pháp, Australia

 • 1:58:49 Nghĩa mầu của Vu Lan

  Nghĩa mầu của Vu Lan

  by Tuệ Minh Added 226 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Nghĩa mầu của Vu Lan" do Hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng tại chùa Vô Ưu (Quận Tân Bình) nhân Pháp hội niệm Phật lần thứ 30

 • 2:33:52 Nghi vấn Tịnh độ

  Nghi vấn Tịnh độ

  by Tuệ Minh Added 180 Views / 0 Likes

  Nghi vấn Tịnh độ do Hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng tại Phương Tịnh Niệm Phật Đường (Úc Châu) ngày 29/10/2010

 • 1:17:42 Yếu chỉ Tịnh độ

  Yếu chỉ Tịnh độ

  by Tuệ Minh Added 212 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Yếu chỉ Tịnh độ" do Hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng tại chùa Vạn Linh (An Giang)

 • 1:09:19 Thuốc hay

  Thuốc hay

  by Tuệ Minh Added 198 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Thuốc hay" do Hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân Khóa tu Phật thất lần thứ 54

 • 1:17:53 Ai cho ta bình an

  Ai cho ta bình an

  by Tuệ Minh Added 215 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Ai cho ta bình an" do Hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân Khóa tu Phật thất lần thứ 44

 • 1:36:25 Phước và Tội

  Phước và Tội

  by Tuệ Minh Added 243 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Phước và Tội" do Hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng tại chùa Pháp Thường nhân Khóa tu Phật thất lần thứ 6 (2010)

 • 1:12:01 Hành Giả Niệm Phật & Chướng Duyên

  Hành Giả Niệm Phật & Chướng Duyên

  by Tuệ Minh Added 255 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Hành Giả Niệm Phật & Chướng Duyên" do Hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng tại chùa Pháp Thường nhân Khóa tu Phật thất lần thứ 15

 • 1:12:32 Tài Sản Không Bao Giờ Mất

  Tài Sản Không Bao Giờ Mất

  by Tuệ Minh Added 201 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Tài sản không bao giờ mất" do Hòa thượng Thích Giác Hạnh giảng tại chùa Pháp Thường nhân Khóa tu Phật thất lần thứ 22

 • 1:11:47 Mẫu Chuyện Linh Cảm

  Mẫu Chuyện Linh Cảm

  by Tuệ Minh Added 249 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Mẫu chuyện linh cảm" do Hòa thượng Thích Giác Hạnh giảng tại chùa Pháp Thường nhân Khóa tu Phật Thất lần thứ 23

 • HT. Thích Giác Hạnh - Sự Mầu Nhiệm Của Pháp Môn Niệm Phật

  HT. Thích Giác Hạnh - Sự Mầu Nhiệm Của Pháp Môn Niệm Phật

  by Tuệ Minh Added 1,105 Views / 0 Likes

  Thời pháp "Sự mầu nhiệm của pháp môn niệm Phật" do Hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân nhân khóa tu một ngày an lạc lần thứ 6 (2011)

 • HT. Thích Giác Hạnh - Nấc Thang Cuộc Đời

  HT. Thích Giác Hạnh - Nấc Thang Cuộc Đời

  by Tuệ Minh Added 787 Views / 1 Likes

  Bài pháp đàm do Hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu Phật thất lần thứ 41

 • HT. Thích Giác Hạnh - Thuốc Hay

  HT. Thích Giác Hạnh - Thuốc Hay

  by Tuệ Minh Added 763 Views / 0 Likes

  Hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu Phật thất lần thứ 54

 • HT. Thích Giác Hạnh - Cánh Cửa Hạnh Phúc

  HT. Thích Giác Hạnh - Cánh Cửa Hạnh Phúc

  by Tuệ Minh Added 689 Views / 0 Likes

  Hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu Phật thất lần thứ 66 (2011)

 • HT. Thích Giác Hạnh - Phật Dạy 4 Pháp Tu Cho Cư Sĩ

  HT. Thích Giác Hạnh - Phật Dạy 4 Pháp Tu Cho Cư Sĩ

  by Tuệ Minh Added 1,449 Views / 2 Likes

  Hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu Phật thất lần thứ 34

 • Thích Giác Hạnh - Khai Thị Định Công Giới - Đĩa 2

  Thích Giác Hạnh - Khai Thị Định Công Giới - Đĩa 2

  by Tuệ Minh Added 1,197 Views / 0 Likes

  Hòa Thượng Thích Giác Hạnh giảng tại chùa Long Vân, Long Thành, Đồng Nai

 • Thích Giác Hạnh - Khai Thị Định Công Giới - Đĩa 1

  Thích Giác Hạnh - Khai Thị Định Công Giới - Đĩa 1

  by Tuệ Minh Added 1,224 Views / 0 Likes

  Hòa Thượng Thích Giác Hạnh giảng tại chùa Long Vân, Long Thành, Đồng Nai

RSS