BẢO LIÊN
Chào liên hữu
Đăng Nhập / ĐĂNG KÝ

Các Giảng Sư Khác


 • Thích Tâm An - Xin Người Nhớ Cho

  Thích Tâm An - Xin Người Nhớ Cho

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 892 Lượt xem / 0 Thích

  Thời pháp "Xin người nhớ cho" do Đại đức giảng sư Thích Tâm An thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu Phật thất lần thứ 60 (2010)

  Tiêu biểu
 • Thích Giác Duyên - Hạt Giống Tâm Hồn

  Thích Giác Duyên - Hạt Giống Tâm Hồn

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 479 Lượt xem / 0 Thích

  Thời pháp "Hạt giống tâm hồn" do Đại đức giảng sư Thích Giác Duyên thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu mùa hè 2010

 • HT. Thích Giác Nhiên - Khai thị Phật Thất

  HT. Thích Giác Nhiên - Khai thị Phật Thất

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 466 Lượt xem / 0 Thích

  Lời khai thị Phật thất của Hòa thượng Thích Giác Nhiên tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu Phật thất lần thứ 55

 • HT. Thích Giác Nhiên - Tu Những Gì

  HT. Thích Giác Nhiên - Tu Những Gì

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 713 Lượt xem / 0 Thích

  Thời pháp "Tu những gì" do Hòa thượng Thích Giác Nhiên giảng tại Tịnh Xá Trung Tâm - Quận Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh

  Tiêu biểu
 • Thích Giác Hiệp - Đối Diện Nghịch Cảnh

  Thích Giác Hiệp - Đối Diện Nghịch Cảnh

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 419 Lượt xem / 0 Thích

  Thời pháp "Đối diện nghịch cảnh" do Đại đức giảng sư Thích Giác Hiệp thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu mùa hè 2012

 • TT. Thích Viên Trí - Tình Người

  TT. Thích Viên Trí - Tình Người

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 589 Lượt xem / 0 Thích

  Thời pháp "Tình người" do Thượng tọa Thích Viên Trí thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu mùa hè lần 2

  Tiêu biểu
 • Thích Chánh Định - Biết Thương Chính Mình

  Thích Chánh Định - Biết Thương Chính Mình

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 438 Lượt xem / 0 Thích

  Thời pháp "Biết thương chính mình" do Đại đức giảng sư Thích Chánh Định thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu mùa hè 2011

 • Thích Từ Nghiêm - Pháp Môn Tịnh Độ

  Thích Từ Nghiêm - Pháp Môn Tịnh Độ

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 437 Lượt xem / 0 Thích

  Thời pháp "Pháp môn Tịnh độ" do Đại đức giảng sư Thích Từ Nghiêm thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu Phật thất lần thứ 58 (2009)

 • Thích Phước Nghiêm - Con Đường An Lạc

  Thích Phước Nghiêm - Con Đường An Lạc

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 536 Lượt xem / 1 Thích

  Thời pháp "Con đường an lạc" do Đại đức giảng sư Thích Phước Nghiêm thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu Phật thất lần thứ 60 (2009)

  Tiêu biểu
 • Thích Thiện Hưng - Tuổi Trẻ Và Hoan Hỷ

  Thích Thiện Hưng - Tuổi Trẻ Và Hoan Hỷ

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 610 Lượt xem / 0 Thích

  Thời pháp "Tuổi trẻ & Hoan hỷ" do Đại đức giảng sư Thích Thiện Hưng thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu mùa hè 2011

  Tiêu biểu
 • Thích Trí Thường - Hạnh Phúc Chân Thật

  Thích Trí Thường - Hạnh Phúc Chân Thật

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 487 Lượt xem / 0 Thích

  Thời pháp "Hạnh phúc chân thật" do Đại đức giảng sư Thích Trí Thường thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu Phật thất lần thứ 55 (2009)

  Tiêu biểu
 • Thích Đồng Thành - Nhổ Mũi Tên Sầu Muộn

  Thích Đồng Thành - Nhổ Mũi Tên Sầu Muộn

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 451 Lượt xem / 0 Thích

  Thời pháp "Nhổ mủi tên sầu muộn" do Đại đức giảng sư Thích Đồng Thành thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu Phật thất lần thứ 70

 • Thích Minh Nhẫn - Tinh Thần Giáo Dục Của Mẫu Thân

  Thích Minh Nhẫn - Tinh Thần Giáo Dục Của Mẫu Thân

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 349 Lượt xem / 0 Thích

  Thời pháp "Tinh thần giáo dục của Mẫu thân" do Đại đức giảng sư Thích Minh Nhẫn thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu Phật thất lần thứ 58

  Tiêu biểu
 • Thích Quảng Thiện - Đổi Thay

  Thích Quảng Thiện - Đổi Thay

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 689 Lượt xem / 0 Thích

  Thời pháp "Đổi thay" do Đại đức giảng sư Thích Quảng Thiện thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu Phật thất lần thứ 63 (2010)

  Tiêu biểu
 • Thích Giác Hiếu - Vui Để Sống

  Thích Giác Hiếu - Vui Để Sống

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 513 Lượt xem / 0 Thích

  Thời pháp "Vui để sống" do Đại đức giảng sư Thích Giác Hiếu thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu Phật thất lần thứ 66 (2011)

 • TT. Thích Bửu Chánh - Nghiệp Đen Trắng Quả Trắng Đen

  TT. Thích Bửu Chánh - Nghiệp Đen Trắng Quả Trắng Đen

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 653 Lượt xem / 0 Thích

  Thời pháp "Nghiệp đen trắng quả trắng đen" do Thượng tọa Thích Bửu Chánh thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu Phật thất lần thứ 70 (2012)

  Tiêu biểu
 • Thích Nữ Hương Nhũ - Tuổi Trẻ Và Sự Cô Đơn

  Thích Nữ Hương Nhũ - Tuổi Trẻ Và Sự Cô Đơn

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 910 Lượt xem / 0 Thích

  Thời pháp "Tuổi trẻ và sự cô đơn" do Ni sư Thích Nữ Hương Nhũ thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu mùa hè năm 2011

  Tiêu biểu
 • HT. Thích Thiện Trí - Tinh Tấn Hành Trì Niệm Phật

  HT. Thích Thiện Trí - Tinh Tấn Hành Trì Niệm Phật

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 511 Lượt xem / 1 Thích

  Thời pháp "Tinh tấn hành trì niệm Phật" do Hòa thượng Thích Thiện Trí thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu Phật thất lần thứ 45

 • Thích Minh Thành - Mở Lòng Rộng Lớn

  Thích Minh Thành - Mở Lòng Rộng Lớn

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 520 Lượt xem / 0 Thích

  Thời pháp "Mở lòng rộng lớn" do Đại đức giảng sư Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu Phật thất lần thứ 54

 • Thích Thiện Thanh - Niệm Phật Thoát Luân Hồi

  Thích Thiện Thanh - Niệm Phật Thoát Luân Hồi

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 500 Lượt xem / 0 Thích

  Thời pháp "Niệm Phật thoát luân hồi" do Đại đức giảng sư Thích Thiện Thanh thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu Phật thất lần thứ 60

 • HT. Thích Đạt Đạo - Đức Phật Với Thời Pháp Đầu Tiên

  HT. Thích Đạt Đạo - Đức Phật Với Thời Pháp Đầu Tiên

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 402 Lượt xem / 0 Thích

  Pháp thoại "Đức Phật với thời thuyết pháp đầu tiên và thời pháp sau cùng" do Hòa thượng Thích Đạt Đạo thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp (2006)

 • TT. Thích Ấn Long - Nhầm Lẫn

  TT. Thích Ấn Long - Nhầm Lẫn

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 437 Lượt xem / 0 Thích

  Thời pháp "Nhầm lẫn" do Thượng tọa Thích Ấn Long thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu Phật thất lần thứ 38

  Tiêu biểu
 • TT. Thích Viên Trí - Đi Tìm Thần Tượng

  TT. Thích Viên Trí - Đi Tìm Thần Tượng

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 406 Lượt xem / 0 Thích

  Thời pháp "Đi tìm thần tượng" do Thượng tọa Thích Viên Trí thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu mùa hè 2011

 • Thích Đồng Thành - Tự Lực Và Tha Lực

  Thích Đồng Thành - Tự Lực Và Tha Lực

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 620 Lượt xem / 0 Thích

  Thời pháp "Tự lực và tha lực" do Đại đức giảng sư Thích Đồng Thành thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu Phật thất lần thứ 66 (2011)

  Tiêu biểu
 • Thích Tâm An - Tha Thứ Thì Thư Thái

  Thích Tâm An - Tha Thứ Thì Thư Thái

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 386 Lượt xem / 0 Thích

  Thời pháp "Tha thứ thì thư thái" do Đại đức giảng sư Thích Tâm An thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu Phật thất lần thứ 54

 • Thích Pháp Đăng - Thơm Ngát Hương Sen

  Thích Pháp Đăng - Thơm Ngát Hương Sen

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 724 Lượt xem / 0 Thích

  Thời pháp "Thơm ngát hương sen" do Đại đức giảng sư Thích Pháp Đăng thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu Phật thất lần thứ 67

  Tiêu biểu
 • TT. Thích Bửu Chánh - 4 Câu Hỏi Của Đức Phật

  TT. Thích Bửu Chánh - 4 Câu Hỏi Của Đức Phật

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 506 Lượt xem / 0 Thích

  Thời pháp "4 Câu hỏi của Đức Phật" do Thượng tọa Thích Bửu Chánh thuyết giảng tai chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu Phật thất lần thứ 68

 • Thích Phước Nghiêm - Vượt Qua Chính Mình

  Thích Phước Nghiêm - Vượt Qua Chính Mình

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 463 Lượt xem / 0 Thích

  Thời pháp "Vượt qua chính mình" do Đại đức giảng sư Thích Phước Nghiêm thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu Phật thất lần thứ 64

 • Thích Chiếu Hiền - Khổ Đau Ư? Hãy Vượt Qua

  Thích Chiếu Hiền - Khổ Đau Ư? Hãy Vượt Qua

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 471 Lượt xem / 0 Thích

  Thời pháp "Khổ đau ư? Hãy vượt qua" do Đại đức giảng sư Thích Chiếu Hiền thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu Phật thất lần thứ 68

 • Thích Tâm Bình - Kẻ Thù Đáng Sợ Nhất

  Thích Tâm Bình - Kẻ Thù Đáng Sợ Nhất

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 470 Lượt xem / 0 Thích

  Thời pháp "Kẻ thù đáng sợ nhất" do Đại đức giảng sư Thích Tâm Bình thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu Phật thất lần thứ 68 (2011)

 • Thích Đồng Thành - Đới Nghiệp Vãng Sanh

  Thích Đồng Thành - Đới Nghiệp Vãng Sanh

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 978 Lượt xem / 0 Thích

  Thời pháp "Đới nghiệp vãng sanh" do Đại đức giảng sư Thích Đồng Thành thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu Phật thất lần thứ 69

  Tiêu biểu
 • Thích Đồng Thành - Đi Qua Dòng Sinh Tử

  Thích Đồng Thành - Đi Qua Dòng Sinh Tử

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 647 Lượt xem / 0 Thích

  Thời pháp "Đi qua dòng sinh tử" do Đại đức giảng sư Thích Đồng Thành thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu Phật thất lần thứ 67

  Tiêu biểu
RSS