BẢO LIÊN
Chào liên hữu
Đăng Nhập / ĐĂNG KÝ

PHÁP ÂM MỚI

 • 1:11:36 Lời khai thị của Đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ

  Lời khai thị của Đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 147 Lượt xem / 1 Thích

  Thời pháp "Lời khai thị của Đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ" do Thượng tọa Thích Nguyên Hiền thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu Phật thất lần thứ 76

 • 1:14:27 Cách hành xử của người giải thoát

  Cách hành xử của người giải thoát

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 119 Lượt xem / 0 Thích

  Thời pháp "Cách hành xử của người giải thoát" do Thượng tọa Thích Viên Trí thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu Phật thất lần thứ 76

 • 1:09:25 Ý nghĩa "Vô lượng thọ"

  Ý nghĩa "Vô lượng thọ"

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 128 Lượt xem / 0 Thích

  Thời pháp "Ý nghĩa Vô lượng thọ", do Thượng tọa Thích Đồng Thành thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu Phật thất lần thứ 76

 • 1:20:04 Diệu âm hoằng pháp 6 - Phần 2

  Diệu âm hoằng pháp 6 - Phần 2

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 230 Lượt xem / 0 Thích

  Chương trình Diệu âm hoằng pháp 6 với chủ đề "Ươm mầm - Phần 2" do chùa Hoằng Pháp thực hiện

 • 1:15:54 Diệu âm hoằng pháp 6 - Phần 1

  Diệu âm hoằng pháp 6 - Phần 1

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 288 Lượt xem / 0 Thích

  Diệu âm hoằng pháp 6 với chủ đề "Ươm mầm - Phần 1" do chùa Hoằng Pháp thực hiện.

 • 1:11:24 Tâm sự đầu năm Giáp ngọ 2014

  Tâm sự đầu năm Giáp ngọ 2014

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 149 Lượt xem / 0 Thích

  Lời tâm sự đầu năm Giáp ngọ 2014 của Thượng tọa Thích Chân Tính

 • 3:21:31 Sen vàng từ bi 2013

  Sen vàng từ bi 2013

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 207 Lượt xem / 0 Thích

  Chương trình ca nhạc Phật giáo "Sen vàng từ bi kỳ 2 - năm 2013" do nhóm "Sen vàng" tổ chức để gây quỹ từ thiện

 • 1:16:57 Một kiếp không tu ngàn kiếp hận

  Một kiếp không tu ngàn kiếp hận

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 528 Lượt xem / 0 Thích

  Pháp thoại "Một kiếp không tu ngàn kiếp hận" do Đại đức Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Diên Thọ - tỉnh Ninh Thuận

  Tiêu biểu
 • 1:13:23 Hiện tại lạc trú

  Hiện tại lạc trú

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 149 Lượt xem / 0 Thích

  Pháp thoại "Hiện tại lạc trú" do Thượng tọa Thích Hạnh Bình thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu Sinh viên hướng về Phật pháp.

 • 1:19:25 Công đức Pháp thí

  Công đức Pháp thí

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 126 Lượt xem / 0 Thích

  Pháp thoại "Công đức pháp thí" do Thượng tọa Thích Chân Tính thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân nhân khóa tu Một ngày an lạc

 • 1:14:17 Chủ nhân của nghiệp

  Chủ nhân của nghiệp

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 168 Lượt xem / 0 Thích

  Pháp thoại "Chủ nhân của nghiệp" do Thượng tọa Thích Chân Tính thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp ngày 8/12/2013

 • 1:09:57 Chận dừng bánh xe nhân quả

  Chận dừng bánh xe nhân quả

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 218 Lượt xem / 0 Thích

  Pháp thoại "Chận dừng bánh xe nhân quả" do Thượng tọa Thích Giác Đăng thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu Phật thất lần thứ 75

 • 59:10 Của báu đầy kho

  Của báu đầy kho

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 152 Lượt xem / 0 Thích

  Pháp thoại "Của báu đầy kho" do Thượng tọa Thích Trí Chơn thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu Phật thất lần thứ 75 ngày 15/12/2013

 • 5:53:46 Niệm Phật Thành Phật

  Niệm Phật Thành Phật

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 153 Lượt xem / 0 Thích

  Niệm Phật Thành Phật, trích lục khai thị quan trọng của Pháp sư Tịnh Không thuyết giảng trong Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Người dịch: chúng đệ t

 • 2:44:49 Con Đường Giác Ngộ - Tập 3&4 (2013)

  Con Đường Giác Ngộ - Tập 3&4 (2013)

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 156 Lượt xem / 0 Thích

  Phim truyện "Con đường giác ngộ" tập 1 & 2 do Chùa Hoằng pháp tổ chức thực hiện

 • 2:58:24 Con Đường Giác Ngộ - Tập 1&2 (2013)

  Con Đường Giác Ngộ - Tập 1&2 (2013)

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 168 Lượt xem / 0 Thích

  Phim truyện "Con đường giác ngộ" tập 1 & 2 do Chùa Hoằng pháp tổ chức thực hiện

 • 2:10:18 Lễ vía đức Phật A Di Đà 2013

  Lễ vía đức Phật A Di Đà 2013

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 119 Lượt xem / 0 Thích

  Lễ vía đức Phật A Di Đà năm 2013, do chùa Hoằng Pháp tổ chức

 • 1:02:43 Tam thân Phật

  Tam thân Phật

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 145 Lượt xem / 0 Thích

  Pháp thoại "Tam thân Phật" do Thượng tọa Thích Trí Chơn thuyết giảng tại tu viện Tường Vân ngày 15/08/2012 nhân khóa tu Một ngày an lạc lần thứ 21

 • 1:02:53 Tu niệm Phật vãng sanh

  Tu niệm Phật vãng sanh

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 192 Lượt xem / 0 Thích

  Pháp thoại "Tu niệm Phật vãng sanh" do Thượng tọa giảng sư Thích Trung Đạo thuyết giảng tại chùa Long Vân

 • 1:10:24 Bóng đen trong Phật niệm

  Bóng đen trong Phật niệm

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 617 Lượt xem / 0 Thích

  Pháp thoại "Bóng đen trong Phật niệm" do Thượng toại Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn (Suối Cát - Khánh Hòa) ngày 02/07/2009

  Tiêu biểu
 • 1:11:40 Chất Phật trong câu niệm Phật

  Chất Phật trong câu niệm Phật

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 335 Lượt xem / 0 Thích

  Pháp thoại "Chất Phật trong câu niệm Phật" do Thượng toại Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Bửu Quang - Quận 8

 • 52:45 Pháp môn Vu lan - Phần 2/2

  Pháp môn Vu lan - Phần 2/2

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 185 Lượt xem / 0 Thích

  Pháp thoại "Pháp môn Vu lan - Phần 2/2" do Thượng toại Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn (Suối Cát - Khánh Hòa) ngày 20/9/2007

 • 58:36 Pháp môn Vu lan - Phần 1/2

  Pháp môn Vu lan - Phần 1/2

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 254 Lượt xem / 0 Thích

  Pháp thoại "Pháp môn Vu lan - Phần 1/2" do Thượng toại Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn (Suối Cát - Khánh Hòa) ngày 20/9/2007

 • 58:58 Hai giọt tình trong tim

  Hai giọt tình trong tim

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 290 Lượt xem / 0 Thích

  Pháp thoại "Hai giọt tình trong tim" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hải Ấn ngày 29-08-2009

 • 1:14:25 Khi rừng xưa đã khép

  Khi rừng xưa đã khép

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 233 Lượt xem / 0 Thích

  Pháp thoại "Khi rừng xưa đã khép" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân Khóa tu Phật thất lần thứ 64

 • 1:04:37 Bồ tát quanh ta

  Bồ tát quanh ta

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 252 Lượt xem / 0 Thích

  Pháp thoại "Bồ tát quanh ta" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn (Suối Cát - Khánh Hòa) ngày 07/11/2008

 • 1:03:37 Mẹ ơi con chỉ cần...

  Mẹ ơi con chỉ cần...

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 227 Lượt xem / 0 Thích

  Pháp thoại "Mẹ ơi con chỉ cần..." do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân Khóa tu Phật thất lần thứ 57

 • 1:09:22 Năm đóa hoa Phật pháp

  Năm đóa hoa Phật pháp

  bởi Tuệ Minh Đã thêm 221 Lượt xem / 0 Thích

  Pháp thoại "Năm đóa hoa Phật pháp" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Phước Thành (tỉnh Trà Vinh) nhân Khóa tu Phật thất lần thứ 15

THỐNG KÊ NỘI BỘ

BÀI VIẾT MỚI ĐĂNG

RSS