BẢO LIÊN
Welcome
Login / Register

New videos

 • 5:53:46 Niệm Phật Thành Phật

  Niệm Phật Thành Phật

  by Tuệ Minh Added 879 Views / 0 Likes

  Niệm Phật Thành Phật, trích lục khai thị quan trọng của Pháp sư Tịnh Không thuyết giảng trong Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Người dịch: chúng đệ t

  Featured
 • 2:44:49 Con Đường Giác Ngộ - Tập 3&4 (2013)

  Con Đường Giác Ngộ - Tập 3&4 (2013)

  by Tuệ Minh Added 701 Views / 0 Likes

  Phim truyện "Con đường giác ngộ" tập 1 & 2 do Chùa Hoằng pháp tổ chức thực hiện

  Featured
 • 2:58:24 Con Đường Giác Ngộ - Tập 1&2 (2013)

  Con Đường Giác Ngộ - Tập 1&2 (2013)

  by Tuệ Minh Added 724 Views / 0 Likes

  Phim truyện "Con đường giác ngộ" tập 1 & 2 do Chùa Hoằng pháp tổ chức thực hiện

  Featured
 • 2:10:18 Lễ vía đức Phật A Di Đà 2013

  Lễ vía đức Phật A Di Đà 2013

  by Tuệ Minh Added 659 Views / 0 Likes

  Lễ vía đức Phật A Di Đà năm 2013, do chùa Hoằng Pháp tổ chức

  Featured
 • 1:02:43 Tam thân Phật

  Tam thân Phật

  by Tuệ Minh Added 712 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Tam thân Phật" do Thượng tọa Thích Trí Chơn thuyết giảng tại tu viện Tường Vân ngày 15/08/2012 nhân khóa tu Một ngày an lạc lần thứ 21

  Featured
 • 1:02:53 Tu niệm Phật vãng sanh

  Tu niệm Phật vãng sanh

  by Tuệ Minh Added 733 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Tu niệm Phật vãng sanh" do Thượng tọa giảng sư Thích Trung Đạo thuyết giảng tại chùa Long Vân

  Featured
 • 1:10:24 Bóng đen trong Phật niệm

  Bóng đen trong Phật niệm

  by Tuệ Minh Added 929 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Bóng đen trong Phật niệm" do Thượng toại Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn (Suối Cát - Khánh Hòa) ngày 02/07/2009

  Featured
 • 1:11:40 Chất Phật trong câu niệm Phật

  Chất Phật trong câu niệm Phật

  by Tuệ Minh Added 835 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Chất Phật trong câu niệm Phật" do Thượng toại Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Bửu Quang - Quận 8

  Featured
 • 52:45 Pháp môn Vu lan - Phần 2/2

  Pháp môn Vu lan - Phần 2/2

  by Tuệ Minh Added 717 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Pháp môn Vu lan - Phần 2/2" do Thượng toại Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn (Suối Cát - Khánh Hòa) ngày 20/9/2007

  Featured
 • 58:36 Pháp môn Vu lan - Phần 1/2

  Pháp môn Vu lan - Phần 1/2

  by Tuệ Minh Added 745 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Pháp môn Vu lan - Phần 1/2" do Thượng toại Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn (Suối Cát - Khánh Hòa) ngày 20/9/2007

  Featured
 • 58:58 Hai giọt tình trong tim

  Hai giọt tình trong tim

  by Tuệ Minh Added 847 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Hai giọt tình trong tim" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hải Ấn ngày 29-08-2009

  Featured
 • 1:14:25 Khi rừng xưa đã khép

  Khi rừng xưa đã khép

  by Tuệ Minh Added 794 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Khi rừng xưa đã khép" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân Khóa tu Phật thất lần thứ 64

  Featured
 • 1:04:37 Bồ tát quanh ta

  Bồ tát quanh ta

  by Tuệ Minh Added 775 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Bồ tát quanh ta" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn (Suối Cát - Khánh Hòa) ngày 07/11/2008

  Featured
 • 1:03:37 Mẹ ơi con chỉ cần...

  Mẹ ơi con chỉ cần...

  by Tuệ Minh Added 814 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Mẹ ơi con chỉ cần..." do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân Khóa tu Phật thất lần thứ 57

  Featured
 • 1:09:22 Năm đóa hoa Phật pháp

  Năm đóa hoa Phật pháp

  by Tuệ Minh Added 738 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Năm đóa hoa Phật pháp" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Phước Thành (tỉnh Trà Vinh) nhân Khóa tu Phật thất lần thứ 15

  Featured
 • 1:34:07 Giàu và nghèo

  Giàu và nghèo

  by Tuệ Minh Added 898 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Giàu và nghèo" do Đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Đức Linh (An Giang)

  Featured
 • 1:44:20 Chăm sóc cho nhau

  Chăm sóc cho nhau

  by Tuệ Minh Added 828 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Chăm sóc cho nhau" do Đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Từ Tân (Tân Bình)

  Featured
 • 1:58:11 Bồ Tát hạnh

  Bồ Tát hạnh

  by Tuệ Minh Added 811 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Bồ Tát hạnh" do Đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Vĩnh Nghiêm (Úc Châu) ngày 06/12/2009

  Featured
 • 2:35:12 Bí Quyết Thành Công - Đại Đức Thích Phước Tiến

  Bí Quyết Thành Công - Đại Đức Thích Phước Tiến

  by Tuệ Minh Added 930 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Bí quyết thành công" do Đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Nisshinkutsu (Tokyo - Nhật Bản) ngày 22/9/2012

  Featured
 • 1:39:58 Biến ước mơ thành sự thật

  Biến ước mơ thành sự thật

  by Tuệ Minh Added 839 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Biến ước mơ thành sự thật" do Đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Phật Huệ (Long An)

  Featured
 • 1:33:50 Cô đơn

  Cô đơn

  by Tuệ Minh Added 827 Views / 0 Likes

  Thời pháp "Cô đơn" do Đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng Tu viện Tường Vân ngày 30/06/2013

  Featured
 • 1:29:23 Quán Âm cứu khổ

  Quán Âm cứu khổ

  by Tuệ Minh Added 861 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Quán Âm cứu khổ" do Đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Thiền Lâm (tỉnh Tây Ninh) ngày 01/11/2012

  Featured
 • 40:23 Thay tâm đổi tánh - Phần 2/2

  Thay tâm đổi tánh - Phần 2/2

  by Tuệ Minh Added 918 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Thay tâm đổi tánh" do Hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng tại Ni Viện Long Hoa (Long An)

  Featured
 • 53:29 Thay tâm đổi tánh - Phần 1/2

  Thay tâm đổi tánh - Phần 1/2

  by Tuệ Minh Added 933 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Thay tâm đổi tánh" do Hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng tại Ni Viện Long Hoa (Long An)

  Featured
 • 1:35:59 Niệm Phật sám pháp

  Niệm Phật sám pháp

  by Tuệ Minh Added 743 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Niệm Phật sám pháp" do Hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng tại Ni Viện Long Hoa (Long An)

  Featured
 • 2:08:20 Niệm Phật Sám Pháp

  Niệm Phật Sám Pháp

  by Tuệ Minh Added 2,028 Views / 0 Likes

  Sách nói "Niệm Phật sám pháp" của Cố hòa thượng Thích Thiền Tâm

  Featured
 • 2:02:41 10 công đức niệm Phật lớn tiếng

  10 công đức niệm Phật lớn tiếng

  by Tuệ Minh Added 836 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "10 công đức niệm Phật lớn tiếng" do Đại đức Thích Giác Nhàn giảng tại Niệm Phật Đường Liên Trì Hải Hội (Tây Úc) ngày 23/11/2012

  Featured
 • 1:04:14 Tâm bệnh, thân bệnh

  Tâm bệnh, thân bệnh

  by Tuệ Minh Added 819 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Tâm bệnh, thân bệnh" do Hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân Khóa tu Phật thất lần thứ 49

  Featured

Site statistics

Latest Articles

RSS