BẢO LIÊN
Welcome
Login / Register

New videos

 • 5:53:46 Niệm Phật Thành Phật

  Niệm Phật Thành Phật

  by Tuệ Minh Added 19 Views / 0 Likes

  Niệm Phật Thành Phật, trích lục khai thị quan trọng của Pháp sư Tịnh Không thuyết giảng trong Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Người dịch: chúng đệ t

 • 2:44:49 Con Đường Giác Ngộ - Tập 3&4 (2013)

  Con Đường Giác Ngộ - Tập 3&4 (2013)

  by Tuệ Minh Added 16 Views / 0 Likes

  Phim truyện "Con đường giác ngộ" tập 1 & 2 do Chùa Hoằng pháp tổ chức thực hiện

 • 2:58:24 Con Đường Giác Ngộ - Tập 1&2 (2013)

  Con Đường Giác Ngộ - Tập 1&2 (2013)

  by Tuệ Minh Added 9 Views / 0 Likes

  Phim truyện "Con đường giác ngộ" tập 1 & 2 do Chùa Hoằng pháp tổ chức thực hiện

 • 2:10:18 Lễ vía đức Phật A Di Đà 2013

  Lễ vía đức Phật A Di Đà 2013

  by Tuệ Minh Added 11 Views / 0 Likes

  Lễ vía đức Phật A Di Đà năm 2013, do chùa Hoằng Pháp tổ chức

 • 1:02:43 Tam thân Phật

  Tam thân Phật

  by Tuệ Minh Added 17 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Tam thân Phật" do Thượng tọa Thích Trí Chơn thuyết giảng tại tu viện Tường Vân ngày 15/08/2012 nhân khóa tu Một ngày an lạc lần thứ 21

 • 1:02:53 Tu niệm Phật vãng sanh

  Tu niệm Phật vãng sanh

  by Tuệ Minh Added 15 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Tu niệm Phật vãng sanh" do Thượng tọa giảng sư Thích Trung Đạo thuyết giảng tại chùa Long Vân

 • 1:10:24 Bóng đen trong Phật niệm

  Bóng đen trong Phật niệm

  by Tuệ Minh Added 227 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Bóng đen trong Phật niệm" do Thượng toại Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn (Suối Cát - Khánh Hòa) ngày 02/07/2009

 • 1:11:40 Chất Phật trong câu niệm Phật

  Chất Phật trong câu niệm Phật

  by Tuệ Minh Added 165 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Chất Phật trong câu niệm Phật" do Thượng toại Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Bửu Quang - Quận 8

 • 52:45 Pháp môn Vu lan - Phần 2/2

  Pháp môn Vu lan - Phần 2/2

  by Tuệ Minh Added 103 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Pháp môn Vu lan - Phần 2/2" do Thượng toại Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn (Suối Cát - Khánh Hòa) ngày 20/9/2007

 • 58:36 Pháp môn Vu lan - Phần 1/2

  Pháp môn Vu lan - Phần 1/2

  by Tuệ Minh Added 115 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Pháp môn Vu lan - Phần 1/2" do Thượng toại Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn (Suối Cát - Khánh Hòa) ngày 20/9/2007

 • 58:58 Hai giọt tình trong tim

  Hai giọt tình trong tim

  by Tuệ Minh Added 138 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Hai giọt tình trong tim" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hải Ấn ngày 29-08-2009

 • 1:14:25 Khi rừng xưa đã khép

  Khi rừng xưa đã khép

  by Tuệ Minh Added 114 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Khi rừng xưa đã khép" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân Khóa tu Phật thất lần thứ 64

 • 1:04:37 Bồ tát quanh ta

  Bồ tát quanh ta

  by Tuệ Minh Added 121 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Bồ tát quanh ta" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn (Suối Cát - Khánh Hòa) ngày 07/11/2008

 • 1:03:37 Mẹ ơi con chỉ cần...

  Mẹ ơi con chỉ cần...

  by Tuệ Minh Added 103 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Mẹ ơi con chỉ cần..." do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân Khóa tu Phật thất lần thứ 57

 • 1:09:22 Năm đóa hoa Phật pháp

  Năm đóa hoa Phật pháp

  by Tuệ Minh Added 101 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Năm đóa hoa Phật pháp" do Thượng tọa Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Phước Thành (tỉnh Trà Vinh) nhân Khóa tu Phật thất lần thứ 15

 • 1:34:07 Giàu và nghèo

  Giàu và nghèo

  by Tuệ Minh Added 184 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Giàu và nghèo" do Đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Đức Linh (An Giang)

 • 1:44:20 Chăm sóc cho nhau

  Chăm sóc cho nhau

  by Tuệ Minh Added 170 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Chăm sóc cho nhau" do Đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Từ Tân (Tân Bình)

 • 1:58:11 Bồ Tát hạnh

  Bồ Tát hạnh

  by Tuệ Minh Added 158 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Bồ Tát hạnh" do Đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Vĩnh Nghiêm (Úc Châu) ngày 06/12/2009

 • 2:35:12 Bí Quyết Thành Công - Đại Đức Thích Phước Tiến

  Bí Quyết Thành Công - Đại Đức Thích Phước Tiến

  by Tuệ Minh Added 224 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Bí quyết thành công" do Đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Nisshinkutsu (Tokyo - Nhật Bản) ngày 22/9/2012

 • 1:39:58 Biến ước mơ thành sự thật

  Biến ước mơ thành sự thật

  by Tuệ Minh Added 175 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Biến ước mơ thành sự thật" do Đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Phật Huệ (Long An)

 • 1:33:50 Cô đơn

  Cô đơn

  by Tuệ Minh Added 176 Views / 0 Likes

  Thời pháp "Cô đơn" do Đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng Tu viện Tường Vân ngày 30/06/2013

 • 1:29:23 Quán Âm cứu khổ

  Quán Âm cứu khổ

  by Tuệ Minh Added 186 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Quán Âm cứu khổ" do Đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Thiền Lâm (tỉnh Tây Ninh) ngày 01/11/2012

 • 40:23 Thay tâm đổi tánh - Phần 2/2

  Thay tâm đổi tánh - Phần 2/2

  by Tuệ Minh Added 208 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Thay tâm đổi tánh" do Hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng tại Ni Viện Long Hoa (Long An)

 • 53:29 Thay tâm đổi tánh - Phần 1/2

  Thay tâm đổi tánh - Phần 1/2

  by Tuệ Minh Added 153 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Thay tâm đổi tánh" do Hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng tại Ni Viện Long Hoa (Long An)

 • 1:35:59 Niệm Phật sám pháp

  Niệm Phật sám pháp

  by Tuệ Minh Added 89 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Niệm Phật sám pháp" do Hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng tại Ni Viện Long Hoa (Long An)

 • 2:08:20 Niệm Phật Sám Pháp

  Niệm Phật Sám Pháp

  by Tuệ Minh Added 58 Views / 0 Likes

  Sách nói "Niệm Phật sám pháp" của Cố hòa thượng Thích Thiền Tâm

 • 2:02:41 10 công đức niệm Phật lớn tiếng

  10 công đức niệm Phật lớn tiếng

  by Tuệ Minh Added 94 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "10 công đức niệm Phật lớn tiếng" do Đại đức Thích Giác Nhàn giảng tại Niệm Phật Đường Liên Trì Hải Hội (Tây Úc) ngày 23/11/2012

 • 1:04:14 Tâm bệnh, thân bệnh

  Tâm bệnh, thân bệnh

  by Tuệ Minh Added 80 Views / 0 Likes

  Pháp thoại "Tâm bệnh, thân bệnh" do Hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp nhân Khóa tu Phật thất lần thứ 49

Site statistics

Latest Articles

RSS